Systeemintegratie

De meeste bedrijven maken gebruik van meer dan 1 IT-systeem. Het gebruik van verschillende systemen, voor verschillende taken, is dan ook een gangbare praktijk. Maar naarmate de standaardfuncties van een systeem uitbreiden, kan dit leiden tot een onsamenhangende set van systemen, waarbij in de verschillende systemen hetzelfde type data wordt opgeslagen, zonder dat deze systemen die gegevens onderling delen. De logische oplossing hiervoor is een koppeling tussen deze systemen. Geïntegreerde systemen zorgen voor nauwkeurigere en betrouwbaardere gegevens. Gegevens worden gelijktijdig in alle systemen bijgewerkt, zodat alle afdelingen op één lijn blijven.

We spreken van systeemintegratie wanneer verschillende (soft- en/of hardware) systemen worden samengevoegd tot één samenhangende infrastructuur, waardoor alle onderdelen als één geheel kunnen werken.

Er zijn verschillende manieren om systemen te koppelen. Application Programming Interfaces (API’s) zijn de meest gebruikelijke en eenvoudige manier om twee systemen met elkaar te verbinden. De meeste webgebaseerde platformen (van sociale media tot accounting systemen) bouwen externe API’s zodat gebruikers eenvoudig met hun systemen kunnen koppelen. Webhooks, ook wel HTTP-callbacks genoemd, zijn realtime berichten die door een systeem naar een ander systeem worden verzonden wanneer een bepaalde gebeurtenis (event) plaatsvindt. Gedistribueerde systemen, toepassingen, services en apparaten worden traditioneel ook via middleware gekoppeld.

SAMENGEVAT

De meeste bedrijven maken gebruik van meer dan 1 IT-systeem. Het gebruik van verschillende systemen, voor verschillende taken, is dan ook een gangbare praktijk. Maar naarmate de standaardfuncties van een systeem uitbreiden, kan dit leiden tot een onsamenhangende set van systemen, waarbij in de verschillende systemen hetzelfde type data wordt opgeslagen, zonder dat deze systemen […]

Systeemintegratie kan via verschillende architectuurmodellen worden gerealiseerd, ieder met zijn eigen voor- en nadelen. Veelgebruikte vormen zijn de point-to-point-integratie (P2P) en het hub-and-spoke-model.

In een Point-to-point-integratie (P2P) worden systemen rechtstreeks met elkaar verbonden. Dit kan worden gerealiseerd via API’s, webhooks of specifieke code. Bij een point-to-point-verbinding worden gegevens uit het ene systeem gehaald, gewijzigd of geformatteerd en vervolgens naar een ander systeem verzonden. Elke toepassing implementeert alle logica voor gegevensvertaling, transformatie en routering, rekening houdend met de protocollen en ondersteunde gegevensmodellen van andere geïntegreerde componenten. Wanneer u slechts van een beperkt aantal systemen gebruik maakt kan u op deze wijze snel een kleinschalig geïntegreerd systeem bouwen. Wanneer het aantal systemen groeit, is dit echter een moeilijk te schalen model.

Het hub-and-spoke-model is een geavanceerde integratiearchitectuur die de verbindingen tussen systemen afhandelt met een centrale hub (een message broker) en de systemen dus niet rechtstreeks met elkaar communiceren. De hub is een berichtgeoriënteerde middleware met een gecentraliseerde integratie om bewerkingen in één enkele canonieke taal te vertalen en berichten naar de juiste bestemmingen te routeren. Middels zogenaamde adapters is de hub verbonden met de afzonderlijke systemen. Dit type systeem is goed schaalbaar omdat de afzonderlijke systemen alleen maar een verbinding met de centrale hub nodig hebben. De infrastructuur kent wel een hoge afhankelijk van die enkele centrale hub, dat tot een knelpunt kan leiden naarmate het aantal berichten explosief toeneemt.

Systeemintegraties beginnen met het in kaart brengen van de te integreren systemen, de technische specificaties en de integratievereisten. Vervolgens wordt een gedetailleerde blauwdruk of architectuur getekend waarin u het integratiemodel beschijft waarin de systemen met elkaar moeten communiceren. Dan volgt de ontwikkeling en een zeer grondige test van het geïntegreerde systeem om zeker te weten dat de systemen naadloos met elkaar samenwerken zonder dat er gegevens verloren gaan tijdens de verzending.